Karcinogénne a nebezpečné látky v spodnej bielizni

Základné riziká

Kvalitu spodnej bielizne by ste nemali nikdy podceňovať. Nevhodná spodná bielizeň môže predstavovať nezanedbateľné zdravotné riziká a to z hľadiska:
  • nebezpečných chemikálií

  • možných poranení v dôsledku nekvalitného spracovania a použitých materiálov

Nebezpečné chemikálie v spodnej bielizni

Spodná bielizeň prichádza do priameho styku s intímnymi časťami tela. Z uvedeného dôvodu je pri jej výbere klásť zvýšené nároky na jej spracovanie, kvalitu a zdravotnú nezávadnosť materiálov z ktorých je zhotovená. Nevhodná spodná bielizeň môže byť príčinou nie len alergických reakcií, ale aj karcinogénnym faktorom ohrozujúcim vaše zdravie.

Nebezpečné chemikálie - rozdelenie

UPOZORNENIE:

späť na obsah