Symboly pre údržbu a ošetrovanie textílií

PRANIE
pranie v práčke, max. teplota 95 °C, môže sa vyvárať, normálne mechanické pôsobenie, plákanie a odstreďovanie
šetrné pranie v práčke, max. teplota 95 °C, mierne mechanické pôsobenie, plákanie pri klesajúcej teplote vody (COOL-DOWN), mierne odstreďovanie
pranie v práčke, max. teplota 70 °C, normálne mechanické pôsobenie, plákanie a odstreďovanie
pranie v práčke, max. teplota 60 °C, normálne mechanické pôsobenie, plákanie a odstreďovanie
šetrné pranie v práčke, max. teplota 60 °C, mierne mechanické pôsobenie, plákanie pri klesajúcej teplote vody (COOL-DOWN), mierne odstreďovanie
šetrné pranie v práčke, max. teplota 50 °C, mierne mechanické pôsobenie, plákanie pri klesajúcej teplote vody (COOL-DOWN), mierne odstreďovanie
pranie v práčke, max. teplota 40 °C, normálne mechanické pôsobenie, plákanie a odstreďovanie
šetrné pranie v práčke, max. teplota 40 °C, mierne mechanické pôsobenie, plákanie pri klesajúcej teplote vody (COOL-DOWN), mierne odstreďovanie
veľmi šetrné pranie v práčke, max. teplota 40 °C, veľmi mierne mechanické pôsobenie, plákanie a odstreďovanie, nesmie sa žmýkať ručne
veľmi šetrné pranie v práčke, max. teplota 30 °C, veľmi mierne mechanické pôsobenie, plákanie, odstreďovanie
pranie iba ručne, max. teplota 40 °C, veľmi opatrné zaobchádzanie
nesmie sa prať, opatrná manipulácia v mokrom stave
ŽEHLENIE
teplota žehličky max. 200 °C
teplota žehličky max. 150 °C
teplota žehličky max. 110 °C, opatrne pri žehlení s parou
nesmie sa žehliť, naparovanie a spracovanie parou je neprípustné
BIELENIE CHLÓROM
môže sa bieliť prostriedkami uvoľňujúcimi chlór, používať len studený a zriedený roztok
nesmie sa bieliť prostriedkami uvoľňujúcimi chlór
CHEMICKÉ ČISTENIE
môže sa čistiť všetkými obvykle používanými rozpúšťadlami, vrátane rozpúšťadiel uvedených pod symbolom P, ďalej trichlóretanom a 1.1.1- trichlóretanom obvyklými postupmi
môže sa čistiť tetrachlóretanom (perchlóretylénom), monofluórtrichlórmetanom, vrátane rozpúšťadiel uvedených pod symbolom F. Obvyklé postupy čistenia sú bez obmedzenia
môže sa čistiť rovnakými prostriedkami ako v predchádzajúcom odseku s obmedzeným pridaním vody, s obmedzeným mechanickým pôsobením a s obmedzenou teplotou sušenia, samoobslužné čistenie nie je dovolené
môže sa čistiť iba trifluórtrichlóretanom a ťažkým benzínom (destilačné rozmedzie medzi 150 °C a 220 °C, bod vzplanutia 38 °C až 60 °C) obvyklými postupmi čistenia bez obmedzenia
môže sa čistiť rovnakými prostriedkami ako v predchádzajúcom odseku s obmedzeným pridaním vody, s obmedzeným mechanickým pôsobením a s obmedzenou teplotou sušenia, samoobslužné čistenie nie je dovolené
nesmie sa chemicky čistiť, nesmú sa odstraňovať škvrny organickými rozpúšťadlami
SUŠENIE V BUBNOVEJ SUŠIČKE
môže sa sušiť v bubnovej sušičke pri normálnom programe
môže sa sušiť v bubnovej sušičke pri nižšej teplote sušenia
nesmie sa sušiť v bubnovej sušičke

späť na obsah