Druhové názvy a popis textilných vlákien [3]

modal
vlákno z regenerovanej celulózy získané modifikovaným viskózovým procesom s vysokou pevnosťou v prietrhu a vysokým modulom za mokra
proteín
vlákno získané z prírodných proteínových látok, regenerované a stabilizované pomocou chemických činidiel
triacetát
vlákno z acetátu celulózy, v ktorom je najmenej 92 % acetylovaných hydroxylových skupín
viskóza
regenerované celulózové vlákno získané kontinuálnym a diskontinuálnym viskózovým postupom
akryl
vlákno z lineárnych makromolekúl, ktoré majú v reťazci najmenej 85 % (hmotnostných) akrylonitrilových jednotiek
chloridové vlákno
vlákno z lineárnych makromolekúl, ktoré majú v reťazci viac ako 50 % hmotnostných chlórovaných vinylových alebo vinylidénových jednotiek
fluóretylén
vlákno z lineárnych makromolekúl vyrobených z fluórovaných alifatických uhľovodíkových monomérov
modakryl
vlákno z lineárnych makromolekúl, ktoré majú v reťazci min. 50 % a max. 85 % (hmotnostných) akrylonitrilových jednotiek
polyamid alebo nylon
vlákno z lineárnych makromolekúl, ktoré majú v reťazci opakujúce sa amidové skupiny; najmenej 85 % z nich je pripojených k alifatickým alebo cykloalifatickýrn jednotkám
aramid
vlákno skladajúce sa z lineárnych makromolekúl zložených z aromatických skupín, spojených amidovými alebo imidovými väzbami, z ktorých najmenej 85 % je napojených priamo na dva aromatické cykly, a s počtom imidových väzieb nepresahujúcim počet amidových väzieb

1  2  3  4  5                   späť na obsah