Druhové názvy a popis textilných vlákien [5]

elastodién
pružné vlákno vytvorené z prírodného alebo zo syntetického polyizoprénu alebo vytvorené z jedného diénu alebo z viacerých diénov polymerizovaných s jedným vinylovým monomérom alebo s niekoľkými vinylovými monomérmi, alebo bez nich a ktoré, ak je pretiahnuté až na trojnásobok svojej dĺžky a uvoľnené, sa rýchlo regeneruje v podstate na svoju pôvodnú dĺžku
elastan
pružné vlákno, ktoré najmenej z 85 % (hmotnostných) tvorí segmentový polyuretán a ktoré, ak je pretiahnuté až na trojnásobok svojej dĺžky a uvoľnené, sa rýchlo regeneruje v podstate na svoju pôvodnú dĺžku
sklené vlákno
(laminát)
vlákno vyrobené zo skla
názov zodpovedajúci materiálu, z ktorého je vlákno zložené
vlákno získané z rôznorodých alebo nových materiálov, iných, ako sú skôr uvedené, napríklad kovové (metalické, metalizované), azbestové, papierové, a to vrátane slov „niť“ alebo „vlákno“, alebo bez nich
elastomultiester
vlákno vytvorené interakciou dvoch alebo viacerých chemicky rozdielnych lineárnych makromolekúl, ktoré obsahuje esterové skupiny ako dominantnú funkčnú jednotku (najmenej 85 %) v dvoch alebo vo viacerých rozdielnych fázach (ktoré nepresahujú 85 % hmoty) a ktoré sa po vhodnej úprave natiahne na jedenapolnásobok pôvodnej dĺžky a po uvoľnení sa rýchlo stiahne takmer na pôvodnú dĺžku
elastolefin
vlákno zložené najmenej z 95% (ako hmotnostné percento) makromolekúl vytvorených z etylénu a aspoň z jedného ďalšieho olefínu a čiastočne zosieťovaných, ktoré po natiahnutí na jedenapolnásobok svojej pôvodnej dĺžky a po následnom uvoľnení rýchlo a výrazne nadobudne svoju pôvodnú dĺžku

1  2  3  4  5                   späť na obsah